Topics

高松大学 令和4年度大学機関別認証評価で適合認定されました

高松大学は、公益財団法人日本高等教育評価機構による令和4年度大学機関別認証評価の結果、令和5年3月14日付で機構が定める大学評価基準に適合していると認定されました。
評価結果は、こちらをご覧ください。

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科