Topics

3月14日15日 西安外事学院 黄理事長御一行9名が来学しました

本学は、2003年9月18日に中国の西安外事学院と学術交流協定を締結した後、留学生の受入れ等交流を重ねてきました。今回は、2014年11月の来学以来、約8年ぶりです。14日の協議では、本学から佃学長、中塚高松東幼稚園園長、澤田高松大学副学長、末包経営学部長、松原発達科学部長、稲井学生課長(留学生担当)が出席し、これまでの留学生の受入れ状況、認定こども園高松東幼稚園の運営等を説明後、こらから更なる交流に向けて、発達科学部や経営学研究科への留学、幼児教育に関する共同研究等について、活発な意見交換が行われました。

その夜には、御一行の歓迎会を開催し親交を深めました。15日は、認定こども園高松東幼稚園と発達科学部や保育学科の学生が主に学ぶ2号館の施設見学を行いました。日本文化を感じていただけるお店での会食後、香川県を発たれました。

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科