Topics

経営学部学生が新聞の取材を受けました

四国新聞など四国の新聞社4社による「四国活性化プロジェクト」の一環で、「#四国はイイトコ」をテーマに溝口愛美咲さん(経営学部経営学科3年)が取材を受け、「むれ源平石あかりロード」を紹介しました。
(令和5年2月26日四国新聞掲載)

 

四国活性化プロジェクト2022公式ホームページ
2023.02.26 朝刊特集掲載 徳島新聞・四国新聞・高知新聞・愛媛新聞

 

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科