Topics

3月20日 学長表彰

本学では、学術・文化・スポーツ等の各部門において、顕著な成果があったと認められた者又は団体に対し、学長表彰を行っています。
3月20日、下記の1名、1団体に対し学長表彰を行い、賞状と副賞を贈呈しました。
●又吉裕喜さん(経営学科4年)が、平成25年度全日本学生ハンドボール連盟年間優秀選手賞を受賞しました。
●発達科学部「読み聞かせ隊」が、子育て支援に積極的に取り組んでいる団体や企業などを表彰する「みんな子育て応援団大賞」の知事賞を受賞しました。
 

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科