Topics

3月20日 学長表彰

本学では、学術・文化・スポーツ等の各部門において、顕著な成果があったと認められた者又は団体に対し、学長表彰を行っています。ハンドボール部 橋口仁人さん(経営学部4年)が、平成26年度全日本学生ハンドボール連盟年間優秀選手賞を受賞したことを称え、3月20日に学長表彰を行い、表彰状と副賞を贈呈しました。

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科