Topics

合唱部 全日本合唱コンクールで銅賞

短大合唱部は、11月25日に札幌で行われた第53回全日本合唱コンクール全国大会(全日本合唱連盟、朝日新聞社主催)において、大学部門で銅賞に輝いた。

報道  11月26日(日) 『朝日新聞」掲載

Topics掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科