Information

百十四銀行、オリエントコーポレーションと提携教育ローン契約

本学では、百十四銀行、オリエントコーポレーションと提携して、入学生、在学生の学費負担者を対象にした融資制度を設けました。詳細は、下記より参照してください。

  • 百十四銀行
    お問い合わせ先:百十四銀行ダイレクトローン受付センター(0120-091296)
  • オリエントコーポレーション
    お問い合わせ先:学費サポートデスク(0120-517-325)

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科