Information

大学、短大の2つの学科が新しくなります

平成15年度より2つの学科名称が変わります。
高松大学経営学部の産業経営学科は「経営学科」に、高松短期大学の幼児教育学科は「保育学科」に名称を変更します。
「経営学科」のコースは、経営コース、会計コース、起業家育成コースを開設します。
また、「保育学科」の募集定員は、80人です。

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科