Information

かがわ子ども大学高松大学キャンパス

平成23年度香川県教員委員会家庭・地域教育力再生事業の委託事業として、地域住民、社会教育団体、企業等と高松大学で実行委員会を作り、子どもの知的好奇心を刺激する遊びや体験活動等を提供する事業です。

11月の事業は次のとおりです。

  • 11月6日 香川の淡水魚学習会
  • 11月12日 古代山城屋嶋城学習会

PDF 329KB

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科