Information

秘書科ホームページ公開

秘書科の活動内容を広く紹介するため、「高松短期大学 秘書科」のホームページを公開しました。
今後ますます内容を充実させて運営をしていきます。
学科の秘書科ページからアクセスできます。

秘書科ホームページはこちら

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科