Information

4月3日 入学式のご案内

平成24年度高松大学、高松大学大学院、高松短期大学の合同入学式を下記のとおり挙行いたします。
入学式後、新入生を対象に学科別オリエンテーションがあります。また、保護者を対象に後援会総会を開催します。

日時  平成24年4月3日(火)10:00開式
場所  高松大学・高松短期大学 体育館

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科