Information

経営学部ホームページがリニューアル

高松大学経営学部のホームページが新しくなりました。今回のリニューアルは、ホームページ作成に興味のある経営学部学生を中心に作成されました。
「魅力ある経営学部」を紹介するため、今後ますます内容を充実させて運営をしていく予定です。学部学科の経営学部ページからアクセスできます。

Information掲載年別表示


大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科